Fi | En

You are here

About

  About

  Projektin sisältö ja tavoite

  Rakennustyöntekijöiden energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke ”Build Up Skills” -käynnistyi marraskuussa 2011. Projektissa laaditaan keväällä 2013 etenemissuunnitelma(roadmap), jossa kuvataan valtakunnallinen etenemistapa rakennusalan ammattiryhmien lisäkoulutuksen järjestämiseksi.

  Motiva Oy toimii työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta hankkeen koordinaattorina. Hankkeen toteuttavassa konsortiossa ovat Motivan ja TTS:n lisäksi RATEKO ja Amiedu. Build Up Skills on EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelman hanke, joka toteutetaan samanaikaisesti 30 EU-maassa.

  Tavoitteena on lisätä rakennustyömaalla toimivien ammattilaisten tietoja ja osaamista rakennusten energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä. Tärkeä osa hanketta on koota yhden pöydän ympärille etenemissuunnitelmaa kehittämään rakennusalalla osaamisen kehittämiseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat sidosryhmät, viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät.

  Tapahtunutta

  Kevään 2012 aikana järjestettiin työmaakysely ”Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla”, jonka avulla selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita.

  Työmaakyselyn ja Helsingissä, Tampereella sekä Oulussa pidettyjen työpajojen perusteella TTS kokosi osaamisen nykytilasta analyysin toimenpideohjelman lähtötiedoksi.

  Etenemissuunnitelman laatiminen käynnistettiin syksyllä 2012 nykytilan kartoituksen perusteella. Etenemissuunnitelman keskeisiä kohtia ja linjauksia  käsiteltiin marraskuussa pidetyissä työpajoissa Helsingissä ja Oulussa.

  Yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa suunnitelmasta laadittiin ensimmäinen versio alkuvuodesta 2013. Etenemissuunnitelma oli kommmentoitavana ja ladattavana  Motivan verkkosivuilla 15.3.2013 asti. 18.3.2013 pidettiin avoin keskustelutilaisuus, jossa oli mahdollisuus vaikuttaa etenemissuunnitelman sisältöihin.