Fi | En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Työpajoista ja kyselystä materiaalia energiaosaamisen hallintaan rakennustyömailla
  27-03-2012
  Finland

  Description

  Rakennustyömaan ammattilaisten energiaosaamisen lisäämiseen tähtäävä hanke käynnistyi marraskuussa 2011. Parhaillaan käynnissä olevan kyselyn sekä huhtikuussa käynnistyvien työpajojen avulla selvitetään nykyistä osaamistasoa ja lisäkoulutustarpeita.

  Kevään aikana järjestetään työpajoja rakennus- ja talotekniikka-alan toimijoille ja sidosryhmille. Niissä alalla toimivat ja heidän sidosryhmänsä voivat esittää näkemyksiään tämänhetkisestä osaamisen tasosta ja lisäkoulutuksen tarpeesta.

  Ensimmäiset työpajat järjestetään Helsingissä 24.4., Oulussa 15.5. sekä Tampereella ja uudelleen Helsingissä toukokuun aikana. Lisätietoa työpajoista löytyy Motivan tapahtumakalenterista.

  www.motiva.fi/tapahtumat

  Työmaakyselyllä selvitetään rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa. Se on lähetetty muun muassa suurimmille rakennusliikkeille ja rakennuttajille, energiatehokkuussopimuksen solmineille kiinteistöalan yrityksille ja yhteisöille sekä rakennusalan toimialajärjestöille. Vastausaikaa on keskiviikkoon 11.4. saakka. Linkin kyselyyn löytää Motivan verkkopalvelun etusivulta.

  Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön tavoitteet

  Rakennusalalla työskentelevien ammattilaisten energiatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen ovat tärkeässä roolissa, kun toteutetaan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen vuoteen 2020 tähtääviä toimia. Työmaille tarvitaan rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin päteviä ammattilaisia toteuttamaan rakennuksiin suunniteltua energiatehokuutta.

  Projektipäällikkö Irmeli Mikkonen hankkeen koordinaattorina toimivasta Motivasta sanoo, että hankkeessa tullaan laatimaan kansallinen etenemissuunnitelma, johon kootaan rakennustyömailla toimivien ammattilaisten koulutustarpeet ja -tavoitteet sekä suunnitelma koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä.

  Olennainen osa hanketta on koota yhteen rakennusalalla osaamisen kehittämiseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat sidosryhmät, viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät. Toimivan ja tuloksellisen lisäkoulutusjärjestelmän kehittäminen edellyttää osapuolten tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

  Työmaakysely: Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla >>>

  Lisätiedot:

  projektipäällikkö Irmeli Mikkonen, Motiva Oy, irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 0424 281 213