Fi | En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Rakennusalan energiatehokkuusosaamisen nykytila-analyysin raportti valmistuu elokuussa
  16-07-2012
  Finland

  Description

  Build Up Skills -hankkeessa laaditaan kansallinen etenemissuunnitelma, johon kootaan rakennustyömailla toimivien ammattilaisten koulutustarpeet ja -tavoitteet sekä suunnitelma koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä.

  Kevään 2012 aikana on koottu nykytila-analyysi rakennusalan eri ammattiryhmien osaamisen ja koulutuksen nykytilasta, tarpeista ja tavoitteista. Maalis-huhtikuussa toteutettiin sähköinen kysely rakennustyömaalla toimivien ammattilaisten tiedoista ja osaamisesta rakennusten energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä.

  Kyselyyn vastasi laaja joukko rakennusalan toimijoita työmaavalvojista alan järjestöihin. Kyselyn analyysi muodostaa yhdessä olemassa olevan koulutusjärjestelmän kartoituksen ja tilastoanalyysin kanssa pohjan tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitukselle. Raportti valmistuu elokuun lopussa suomen ja englannin kielellä.

  Työpajoissa saatiin arvokkaita näkemyksiä osaamisen nykytilasta ja tarpeista

  Keskeinen osa hanketta on koota yhteen rakennusalalla osaamisen kehittämiseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat sidosryhmät, viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät.

  Tätä tarkoitusta varten keväällä 2012 Helsingissä, Oulussa ja Tampereella järjestettiin rakentamisen, energiatehokkuuden ja koulutuksen toimijoille työpajoja, joiden keskustelujen ja ryhmätöiden tuloksena on saatu arvokkaita näkemyksiä rakentamisen nykytilasta ja tarpeista vahvistamaan kyselyn tuloksia sekä tuoden lähtöaineistoa syksyn työpajoissa työstettävälle etenemissuunnitelmalle (roadmap). Työpajojen järjestäjinä toimivat Amiedu ja Motiva.

  Hanke etenee syksyllä kansallisen etenemissuunnitelman työstämisellä työpajatyöskentelynä Helsingissä ja Oulussa lokakuussa, jolloin alalla toimivat ja heidän sidosryhmänsä voivat esittää näkemyksiään etenemistavasta, sisällöstä ja aikataulusta. Toimijoiden näkemysten ja työpajojen tulosten perusteella kirjoitetaan etenemissuunnitelmaa ja sitä työstetään edelleen palautteen ja kommenttien perusteella seuraavan vaiheen työpajoissa marraskuun lopulla. Etenemissuunnitelma valmistuu tammikuussa 2013.

  Lisätietoja hankkeesta:

  Irmeli Mikkonen, Motiva Services Oy, irmeli.mikkonen@motiva.fi tai puh. 0424 281 213

  Nykytila-analyysista:

  Minna Kuusela, TTS, minna.kuusela@tts.fi