Fi | En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Energiaosaaminen rakennustyömaalla – toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy
  16-10-2012
  Finland

  Description

  Rakennustyömaan ammattilaisten energiaosaamisen kehittämisen toimenpideohjelmaa valmistellaan työpajassa lokakuun alussa Helsingissä.
  Työ on osa Build Up Skills Finland -hanketta, jossa selvitetään energiatehokkuusosaamisen kehittämis- ja lisäkoulutustarpeita. Tärkeä osa hanketta on koota yhteen rakennusalalla osaamisen kehittämiseen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat sidosryhmät, viranomaiset ja koulutuksen järjestäjät toimenpideohjelman kehittämiseen.

  Keväällä 2012 Helsingissä, Oulussa ja Tampereella järjestettiin rakentamisen, energiatehokkuuden ja koulutuksen toimijoille työpajoja, joiden tuloksena on saatu arvokkaita näkemyksiä osaamisen ja koulutuksen nykytilasta ja tarpeista. Tulokset muodostavat lähtöaineiston syksyn 2012 työpajoissa työstettävälle toimenpideohjelmalle.

  Työpajassa Helsingissä 2.10. kootaan eri toimijoiden näkemyksiä ja keskeisiä toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi. Jatkotyöpajoissa marraskuussa Helsingissä ja Oulussa jatketaan lokakuussa aloitettua etenemissuunnitelman työstämistä, jolloin alalla toimivat ja heidän sidosryhmänsä voivat esittää kehitysehdotuksia suunnitelmaan sekä näkemyksiään toimenpiteiden etenemistavasta ja aikataulusta.

  Vuoden 2013 alussa julkistettavan kansallisen toimenpideohjelman tavoitteena on saada aikaan rakentamisen toimintakulttuurissa laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi, johon ovat sitoutuneet kaikki rakennusalan keskeiset toimijat, koulutusorganisaatiot, henkilö- ja yritystason yhdistykset sekä edunvalvontajärjestöt.

  Työpajoihin osallistujilla on tilaisuus ottaa kantaa ja tehdä ehdotuksia siitä, mitä toimenpideohjelma sisältää. Työpajat ovat maksuttomia ja ne toteuttaa yhteistyössä RATEKO ja Motiva.

  Ohjelma ja ilmoittautuminen Motivan tapahtumakalenterissa www.motiva.fi/Ajankohtaista

  Lisätiedot:

  johtava asiantuntija Tapio Jalo, Motiva, tapio.jalo@motiva.fi, puh. 040 546 6775

  rehtori Pertti Kokki, RATEKO, pertti.kokki@rateko.fi, puh. 050 547 2429

  asiantuntija Irmeli Mikkonen, Motiva, irmeli.mikkonen@motiva.fi, puh. 040 700 1466