Fi | En

You are here

  Nykytilan analyysi -raportti (D2.1)

  Kevään 2012 aikana järjestettiin työmaakysely ”Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla”, jonka avulla selvitettiin rakennuksilla työskentelevien ammattilaisten energiaosaamisen nykytasoa ja täydennyskoulutustarpeita.

  Työmaakyselyn ja Helsingissä, Tampereella sekä Oulussa pidettyjen työpajojen perusteella TTS kokosi osaamisen nykytilasta analyysin toimenpideohjelman lähtötiedoksi.

  Finnish
  EU Activity Type: 
  Date of publication: 
  Wednesday, August 1, 2012 - 10:00